Психология на маркетинга

Разбери как мисли потребителя и му предложи най-доброто!

9 Юли 2020г.Купи билет

Безграничният маркетинг и нашия мозък

Маркетингът е основният двигател на всеки бизнес, неотменна първопричина за всяка успешна продажбена реализация , пътеводен мотиватор за всеки потребител.

Живеем във време на изобилие – материално, информационно, продуктово, контекстуално и конкурентно. Едва ли ще бъдеш особено изненадан да научиш, че работещите вчера и днес принципи на маркетинга и бизнеса, в утрешния ден, няма да ти бъдат достатъчни, за да бъдеш на върха на вълната.


Навлизаме в епоха на концептуалност, която ще изисква да се откриват синтезирани модели и възможности, да се създава иновативно и удовлетворяващо съдържание, в което са вплетени изкуството, езикът на емоциите, неврологичното познание, психологическата експертиза.

Необходимата промяна ще дойде не само от преосмислянето на контекста, а като овладеем неограничените възможности на най-ценния ни ресурс – Мозъкът.

Неврологията отдавна е открила, че мозъкът ни се състои от две полукълба.

В лявото са езикът, познанието, логиката, последователността, аналитичността, детайлите. Както се досещаш, това е когнитивното съдържание на мозъка. Но нима е достатъчно и гарантиращо успех?

Дясната половина е нелинейна, интуитивна, холистична, чувствена, емоционална и изобретателна. Тя синтезира цялостния контекст, голямата картина в социалната реалност и бизнеса. Към дясната част на мозъка съотнасяме емоционалната интелигентност и пластичност, чувството ни за хумор, емпатията. Все неща, които биха разширили личностовите ни граници.

Нито едно от двете полукълба на мозъка не може да функционира пълноценно без участието на другото. Работят в синхрон, като успешен екип, който би ни гарантирал необходимият успех във все по-динамичната и многопластова бизнес реалност.

Доскоро приносът на дясномозъчната ориентация се подценяваше, но акцентът върху нея би ни извел на съвсем друго равнище и ще ни позиционира като успешни участници в маркетинга на бъдещето.

За бизнеса вече не е достатъчно да създава продукти и услуги с адекватна функционалност на приемлива цена. Потребителите ще търсят все повече уникалност, значимост, емоционално предизвикателство, вълнуващо преживяване, съпричастност към идеи и каузи.

Ако ти е интересно и искаш да научиш повече, заповявай на конференцията „Психология на маркетинга“. 

Купи билет до 29.02.2020 с 25% отстъпка и спести 80 лв.